top of page

Verksamhet

eleonors-resa-svt-play
17686315
Romani Giepa
Föreläsning
Filmning
Bachtale Roma
Romani Giepa
Knivutställning
Utställning
Hux Flux Band
Bo Hazell
Romani Giepa
Romani Giepa

Föreningen har en hel del verksamheter för hela familjen. Vi träffas ofta under trevliga och roliga evenemang. Vi genomför varje år olika kulturarrangemang och medlemsmöten där medlemmar får träffas och hitta en gemenskap som är oerhört viktigt för identiteten och stoltheten om sina rötter.

Vi fokuserar mycket på aktiviteter för föreningens unga medlemmar, detta är mycket uppskattat av de små men också av hela familjen. 

Barnen är vår framtid, detta är ett mycket viktigt arbete vad det gäller identitetstäckande insatser och motarbeta utaförskap.

bottom of page