top of page

Romanofolket Resande Östergötland

Romanofolket Resande Östergötland är en ideell förening som har sitt säte i Linköping men bedriver även en rikstäckande verksamhet.

Föreningen har varit verksam sedan 2001 och hunnit med väldigt mycket genom åren.

 

Bl.a. har föreningens medlemmar hjälpt till i arbetet med regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar av resande och romer under 1900-talet; Den mörka och okända historien som publicerades den 25 mars 2014.

2013 fick föreningen Stipendium för mångfalds- integrations- och jämlikhetsarbete.

Läs motivering HÄR

Föreningen främjar, utvecklar, uppmuntrar och sprider kunskaper om romanofolket resandes kulturarv.

Föreningen värnar också mycket om medlemmarna då gemenskapen är utav ytterst vikt och att medlemmarna skall ha roligt tillsammans och hitta likasinnade, där man kan vara sig själv och känna stolthet för sin härkomst och sina rötter. 

Alla är välkomna som medlem i RRÖ, både stora och små!

Bli Medlem

Romanofolket Resande Östergötland är medlemsförening i Lattjo Drom Riksorganisation och har flera olika samarbeten med flera romska och resande organisationer. 

Föreningen har även haft ett långt samarbete med NBV-Östergötland.

Tv serien Eleonors Resa

bottom of page